Bestill kandidat

OUR VISION


Vi tilbyr nå konsulentbistand til våre bedrifter

Konsulenbistand til bedrifter


VI tilbyr nå profesjonell konsulentbistand til våre bedrifter. Med denne løsningen skaper det gode rammer for god drift. Vi er oppatt av å levere det kunden etterspør og mange ledere i dag trenger denne tjeneste.


1. Verdifull tid


Man oppnår at tiden hos bedriften blir mer verdifull, vi gjennomfører kvalitetssikre og trygge besluttninger i samråd kunde2. Tettere på bedriften


Vi skaper en tett og god relasjon med kunden ved å engasjere kandidaten tettere på bedriften3. Bedre prosesser


Selve rekrutteringsprosessen blir mer effektiv og bærekraftig når intervjuprosessen foregår ute hos bedriften4. Oppnår bedre resultater


Vi ser at ved å involvere kadidaten i bedriftens kultur, arbeidsmiljø og menneskene bidrar det til å skape bærekraftige og gode resultater. 


Hello world
Hello world

Tillit - Trygghet - Samhandling


I verden vi lever i dag blir konsulentbistand mer vanlig og mange velger denne tjenesten. Når en bedrift ønsker å ansette krever det mye tid og planlegging. Vi tilbyr en løsning der vi jobber fra bedriften sitt kontor. Vi mener at nærhet til kunden skaper balanse, trygghet og forutsigbarhet. Vi er tett på våre kunder og kan løse utfordringer som dukker opp på en effektiv og lønnsom måte.  

"Vi skaper tette bånd mellom Silvercon Rekruttering og bedriften"

unsplash