Bestill kandidat

Våre verdier

Vi skal være tydelige


  • Vi lytter aktivt til våre medarbeidere og kunder for å bedre våre relasjoner og tjenester.
  • Vi søker og bruker de beste arbeidsmetoder i hele verden.
  • Vi har en felles global identitet og opptrer som ett samlet selskap som anerkjenner mangfoldet i de enkelte lands kultur og arbeidsmiljø.
  • Vi belønner laginnsats.

 


Vi skal være modige


  • Vi handler raskt og skaper nytt.
  • Vi tar sjanser selv om vi vet at vi ikke alltid vil lykkes.
  • Vi vil utfordre hverandre og vil stille spørsmål ved status quo.
  • Vi lever som vi lærer, og leder ved å være gode forbilder.

 

 

Silvercon rekruttering fokuserer på å skape en positiv arbeidskultur og et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Hvis alle i organisasjonen arbeider mot dette målet og tar ansvar for å etterleve visjonen og verdiene, kan det bidra til å skape en harmonisk og produktiv arbeidsplass. Det er viktig å huske at å skape en god arbeidsplasskultur er en kontinuerlig prosess som krever innsats og engasjement fra alle involverte parter.

 

Ta kontakt med oss for en bemanningsprat/45393660cs@silvercon.no