Vår nye logo

Vår nye logo

En stilren logo med tyngde. Fontene står i kontrast til hverandre.

De to formene i sølv og gull gir assosiasjoner til to parter

som møtes/ gir hverandre en hånd. Formene kan tolkes som

piler som signaliserer aktivitet og fremdrift.

Dette er betydninger av vår logo og vi liker det

Publisert