Bestill kandidat

Silvercon tilbyr kurs offshore

Stillaskurs

Pris: 1 990,- NOK


Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5 slår fast at også de som bruker stillas skal ha opplæring i bruk av stillas. Kurset dekker myndighetenes krav.

Stillaskurs 2-5 meter

Pris: 2 990,- NOK

For arbeid med stillas over 2 meter skal arbeidstaker ha dokumentert opplæring i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser.

Stillaskurs 5-9 meter

Pris: 3 990,- NOK

For arbeid med stillas mellom 5 og 9 meter skal arbeidstaker ha dokumentert opplæring i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser.

Liftkurs (Personløfter)

Pris: 2 990,- NOK

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse.

FSE-kurs

Pris: 990,- NOK

Alle som jobber på eller nær elektriske anlegg er pålagt å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. FSE-kurset dekker myndighetens krav.

Farlig Småverktøy

Pris: 1 490,- NOK


Alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk er nå underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring.

Verneombudskurs

Pris: 5 990,- NOK

Kurset er på to dager og er for virksomheter hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Webinar og nettkurs.

HMS for ansatte – Bygg

Pris: 1 490,- NOK

Arbeidsmiljøloven har krav til arbeidsgiver når det gjelder HMS- opplæring, men ikke glem de ansatte. De har også krav på opplæring.

Verneombudskurs (40t) – Bygg

Pris: 9 990,- NOK

Kurset er et 40-timerskurs og er en kombinasjon av webinar og nettkurs. Kurset går over 4 dager til sammen.

Anhukerkurs

Pris: 2 990,- NOK

I 2013 kom det krav om at anhuker, stropper og signalgiver som et minimum skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring.

Arbeid i høyden med fallsikring

Pris: 1 490,- NOK


Arbeidstakere som utfører arbeid i høyden skal ha nødvendig opplæring, øvelse og kvalifikasjoner for sikkert arbeid.

Kjemikaliekurs

Pris: 1 990,- NOK

Arbeidsgiver skal sikre at kjemikaliene blir håndtert forsvarlig og at arbeidstakere og verneombud får den nødvendig opplæring.

Smittevern

Pris: 990,- NOK

Dette kurset handler om korona og smittevern. Korona viruset heter egentlig SARS-Cov-2, og som forårsaker sykdommen covid-19.

Varme Arbeider

Pris: 2990,- NOK

Kurset er påkrevd for alle som skal arbeide med varme arbeider og gir en grunnleggende forståelse av lover og regler som gjelder.

Førstehjelpskurs

Pris: 1490,- NOK

I dette kurset lærer du de grunnleggende tingene innen førstehjelp. Kunnskap om førstehjelp er viktig, og du kan være med på å redde liv.