Bestill kandidat

Silvercon tilbyr kurs offshore

Stillaskurs

Pris: 1 990,- NOK


Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5 slår fast at også de som bruker stillas skal ha opplæring i bruk av stillas. Kurset dekker myndighetenes krav.

Stillaskurs 2-5 meter

Pris: 2 990,- NOK

For arbeid med stillas over 2 meter skal arbeidstaker ha dokumentert opplæring i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser.

Stillaskurs 5-9 meter

Pris: 3 990,- NOK

For arbeid med stillas mellom 5 og 9 meter skal arbeidstaker ha dokumentert opplæring i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser.

Liftkurs (Personløfter)

Pris: 2 990,- NOK

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere teoretisk og praktisk opplæring i bruken av disse.

FSE-kurs

Pris: 990,- NOK

Alle som jobber på eller nær elektriske anlegg er pålagt å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring. FSE-kurset dekker myndighetens krav.

Farlig Småverktøy

Pris: 1 490,- NOK


Alt arbeidsutstyr som anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk er nå underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring.

Verneombudskurs

Pris: 5 990,- NOK

Kurset er på to dager og er for virksomheter hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Webinar og nettkurs.

HMS for ansatte – Bygg

Pris: 1 490,- NOK

Arbeidsmiljøloven har krav til arbeidsgiver når det gjelder HMS- opplæring, men ikke glem de ansatte. De har også krav på opplæring.

Verneombudskurs (40t) – Bygg

Pris: 9 990,- NOK

Kurset er et 40-timerskurs og er en kombinasjon av webinar og nettkurs. Kurset går over 4 dager til sammen.

Anhukerkurs

Pris: 2 990,- NOK

I 2013 kom det krav om at anhuker, stropper og signalgiver som et minimum skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring.

Arbeid i høyden med fallsikring

Pris: 1 490,- NOK


Arbeidstakere som utfører arbeid i høyden skal ha nødvendig opplæring, øvelse og kvalifikasjoner for sikkert arbeid.

Kjemikaliekurs

Pris: 1 990,- NOK

Arbeidsgiver skal sikre at kjemikaliene blir håndtert forsvarlig og at arbeidstakere og verneombud får den nødvendig opplæring.

Smittevern

Pris: 990,- NOK

Dette kurset handler om korona og smittevern. Korona viruset heter egentlig SARS-Cov-2, og som forårsaker sykdommen covid-19.

Varme Arbeider

Pris: 2990,- NOK

Kurset er påkrevd for alle som skal arbeide med varme arbeider og gir en grunnleggende forståelse av lover og regler som gjelder.

Førstehjelpskurs

Pris: 1490,- NOK

I dette kurset lærer du de grunnleggende tingene innen førstehjelp. Kunnskap om førstehjelp er viktig, og du kan være med på å redde liv.

Arbeid i høyden med fallsikring

Pris: 1 490,- NOK


Arbeidstakere som utfører arbeid i høyden skal ha nødvendig opplæring, øvelse og kvalifikasjoner for sikkert arbeid.

Kjemikaliekurs

Pris: 1 990,- NOK

Arbeidsgiver skal sikre at kjemikaliene blir håndtert forsvarlig og at arbeidstakere og verneombud får den nødvendig opplæring.

FLENSEARBEID iht. NS-EN 1591-4.

Pris:14000,- NOK

Grunnleggende kurs i flensearbeid går over fire dager med teoretisk og praktisk opplæring. For begge deler gjennomføres det eksamen og ved bestått gir dette en godkjenning som er gyldig i fem år.
Innen utløpsfrist må en en dags repetisjonsmodul gjennomføres som ved bestått gir nye fem års gyldighet.

I Stavanger og Bergen gjennomføres kurs i nye tilpassede lokaler. I tillegg har vi mulighet for å avholde komplette kurs hos kunde.

Opplæringen gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om blant annet:

 • Flenser
 • Klammer
 • Bolter og smøring
 • Pakninger
 • Arbeidsprosedyrer
 • Forståelse og sikker bruk av hydraulisk verktøy, momentnøkler og utstyr
 • Hjelpeverktøy i forbindelse med splitting og retting av flensede forbindelser
 • Tilhørende dokumenter

Forkunnskaper:

 • Det er ingen formelle krav for å delta på kurset. Det er likevel en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid for å kunne få fullt utbytte av kurset.

 • Operatørselskapene kan ha egne tilleggskrav.

Målsetting med kurset:

 • Hovedmålet er å gi grunnleggende kompetanse for å kunne utføre selvstendig arbeid på flenser og boltede forbindelser.

Målgruppe for dette opplæringstiltaket kan være:

 • Prosessteknikere
 • Arbeidsledere
 • Planleggere
 • Lærlinger (fordel med praksis, men ikke ett krav)
 • Fagpersonell hos entreprenører som utfører installasjon og vedlikehold på tanker, ventiler og rør, prosessanlegg hvor det er montasje av flenser og støtter.

Praktisk informasjon:

 • Kurset starter kl. 09.00 første dagen og kl. 08.00 de neste dagene. Vi holder alt av materiell samt nødvendig verneutstyr. Lunsj er inkludert.

Repetisjonsmodul iht. NS-EN 1591-4.

Fundamental course in flange work


Pris: 14500,- NOK

Modulen går over en dag hvor deltaker gjennomfører en interaktiv nettbasert modul med tilgjengelig instruktør. Deretter følger teoretisk og praktisk eksamen.
Ved bestått vil deltaker være godkjent i nye fem år.

Kurs gjennomføres i nye tilpassede lokaler i Stavanger eller Bergen.

Repetisjonsmodulen omfatter blant annet:

 • Flenser
 • Klammer
 • Bolter og smøring
 • Pakninger
 • Arbeidsprosedurer
 • Forståelse og sikker bruk av verktøy og utstyr
 • Tilhørende dokumenter

Målsetting:

 • Hovedmål med modulen er å gi nødvendig og påkrevd repetisjon for å videre kunne utføre selvstendig arbeid på flenser og boltede forbindelser.

Forkunnskaper:

 • Det må dokumenteres godkjent og gyldig kurs iht NS-EN 1591-4.

I følge NS-EN 1591-4 gjelder:

 • Dersom en kandidat er godkjent iht. standard NS-EN 1591-4 kreves repetisjon innen 5 år.
 • Dersom en kandidat er godkjent iht. tidligere OLF/NOG retningslinje 118 kreves repetisjon innen 4 år.

Praktisk informasjon:

 • Kurset starter kl. 08.00 og avsluttes senest kl.16.00. Vi holder alt av materiell samt nødvendig verneutstyr. Lunsj er inkludert.

Repetisjonsmodul flensearbeid

Pris: 4500,- NOK

Repetisjonsmodul iht. NS-EN 1591-4.

Modulen går over en dag hvor deltaker gjennomfører en interaktiv nettbasert modul med tilgjengelig instruktør. Deretter følger teoretisk og praktisk eksamen.
Ved bestått vil deltaker være godkjent i nye fem år.

Kurs gjennomføres i nye tilpassede lokaler i Stavanger eller Bergen.